Het vervolg

  • nestvoorweb

© Harold Naeye

Toen het idee voor ComingWorldRememberMe ontstond, was het de bedoeling om de land-art-installatie een permanente plaats te geven op het Niemandsland. De symboliek van de kleien beeldjes die uiteindelijk zouden vergaan in de bodem waar de klei vandaan kwam en waar 100 jaar geleden zo veel mensen het leven lieten, maakte de cirkel voor ons in alle opzichten rond.

Door het karakter van de locatie bleek uiteindelijk dat de volledige land-art-installatie maar tijdelijk in het provinciedomein De Palingbeek kon blijven staan. We blijven dit zelf tot op de dag van vandaag natuurlijk jammer vinden, maar kunnen hier niet omheen. De voorbije jaren zochten we dan ook naar een respectvolle manier om de installatie na afloop van de expo af te bouwen.

Algauw werd beslist om de beeldjes zo veel mogelijk terug te laten keren naar zij die essentieel waren in hun ontstaan: de makers. Alle peters en meters krijgen eind 2018 de kans om een van de beeldjes op te halen en mee te nemen naar huis. Zo zullen heel wat beeldjes zich opnieuw verspreiden over Vlaanderen en op zoveel verschillende plekken een permanente herinnering worden aan het engagement van de duizenden mensen die deelnamen aan ComingWorldRememberMe en aan de 600 000 slachtoffers.

Een deel van de beeldjes die hierna nog overblijven, zal een nieuwe permanente bestemming vinden in het provinciedomein zelf. Ze worden verwerkt in de aanleg van een nieuwe speelweide waar ook de Cosmogolem een plaats zal krijgen. Ook de Cosmogolem zal hier een plaats krijgen.

Voor de resterende beeldjes startten we een zoektocht naar partners die een deel van de beeldjes een museale bestemming kunnen geven op verschillende locaties, zowel in België als in het buitenland. De interesse hiervoor is groot en heel wat beeldjes zullen op die manier ook nog verspreid raken over de wereld.