Ons verhaal

  • beeldjesveldvoorweb
  • beeldjesvoorweb

© Harold Naeye

600 000 beeldjes voor 600 000 namen, daarmee begon 9 jaar geleden ons verhaal. Met ComingWorldRememberMe wilden we alle slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog op Belgische bodem herdenken door voor elk slachtoffer een symbool te creëren. Hiermee wilden we hen op een artistieke manier een plaats geven in onze geschiedenis, maar meer nog in ons heden en onze toekomst. Kunstenaar Koen Vanmechelen werd onze artistieke partner in dit verhaal.

Dat het bovenal een participatief project moest worden, stond al snel vast. We wilden duizenden (en nog eens duizenden en duizenden en…) mensen verbinden in het maken van een groots kunstproject en samen met hen reflecteren over het belang van vrede. In 2014 begonnen we aan deze tocht, die ons op zoveel plaatsen, bij zoveel mensen en langsheen zoveel verhalen zou brengen en die nu, in 2018, uitmondt in het openstellen van de land-art-installatie op het Niemandsland en The Bluff, een van de zwaarst bevochten plekken van de Eerste Wereldoorlog.

De voorbije vier jaar gingen tienduizenden mensen verspreid over Vlaanderen en daarbuiten aan de slag in een van onze vaste of mobiele ateliers om er een of meerdere van de 600 000 kleien beeldjes te maken. Met de naam New Generation verwijst een enkel beeldje enerzijds naar de kunstpraktijk van Koen Vanmechelen en anderzijds naar de boodschap van ons participatief artistiek project. New Generation stelt een menselijke figuur voor die, ineengedoken en in zich gekeerd, zichzelf en de wereld beschouwt. Door zijn houding laat de figuur zijn ruggengraat duidelijk zien, een aspect dat ook tijdens de workshops veel aandacht kreeg. Na het persen met de kleipers werd de ruggengraat van elk beeldje nog eens manueel benadrukt, ‘versterkt’ door de maker. Zo is de figuur klaar om zich terug te ontplooien, om terug overeind te ­komen. In dit opzicht staat New Generation ook symbool voor de kracht van de mens en voor een hoopvolle toekomst. Het is een beeld dat stilte uitstraalt, een beeltenis van een mens die zijn fragiliteit laat zien, maar tegelijkertijd ook zijn sterkte.

Niet enkel tijdens de workshops verbonden we mensen met elkaar. Voor elk beeldje maakten we ook een dog tag met daarop de naam van een van de slachtoffers van WOI die het In Flanders Fields Museum verzamelde op De Namenlijst. Op de dog tag kwam ook telkens de naam van een peter of meter. Zo werden verleden en heden concreet met elkaar verbonden.

De 600 000 beeldjes verzamelden we samen met enkele grote werken van kunstenaar Koen Vanmechelen in een indrukwekkende land-art-installatie in provinciedomein de Palingbeek. Alle 600 000 dog tags werden in een groot glazen kunstwerk van Koen Vanmechelen verzameld, als heldere referentie aan de hoeveelheid oorlogsslachtoffers, maar ook aan de veelheid aan nationaliteiten en generaties die in de herdenking verenigd zijn.

Toch eindigt ons verhaal niet hier. Met ComingWorldRememberMe wilden we namelijk niet alleen het verleden herdenken, we wilden letterlijk ook een steentje bijdragen aan de toekomst van jonge mensen wereldwijd. Doordat de deelnemers aan de workshops via een financiële bijdrage peter of meter werden van ons project, kunnen we kinderen helpen die vandaag in fysieke en/of psychische nood zijn ten gevolge van oorlogssituaties.  Dat gebeurt concreet via de Noord­-Zuidwerking van de provincie West­-Vlaanderen en via The Cosmogolem Foundation van Koen Vanmechelen. Op die manier worden verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden en is de land art-installatie een grens- en generatieoverschrijdend symbool van vrede.

Ons hele verhaal bundelden we met heel wat fotomateriaal in de uitgave ‘The making of’. Dit naslagwerk kan u kopen aan het onthaal van de land-art-installatie of online bestellen via cwrm@vzwkunst.be

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het grootschalige herinneringsproject ‘GoneWest/Reflections on the Great War’.